Fotoalbum

Fotoalbum

2017-2018

Foto album 2017-2018

2016-2017

Foto album 2016-2017

Historie

Interview Met de eerste Prins Max Scheurkogel door Jan Jansen. Een stukje nostalgie over vroeger. Hij bezocht toen onze eerste Prins van de Heikneuters,Prins Max dun eerste, en stelde hem de volgende vragen. (Wie is Max Scheurkogel?) Max Ik ben geboren in Indonesië in Bandung. Carnaval was daar niet bekend, wel een jaarlijks gekostumeerd bal in de zomer. Samen met mijn vrouw hebben we een hele fijne familieband en we zijn ook opa en oma. (Max Scheurkogel, je was niet het prototype van een echte Mariahoutse Heikneuter.Toch was je de eerste Prins en zelfs twee jaar achter elkaar. Hoe kwam dat zo?) Max Ik kwam eind 1956 naar Mariahout, ik was er werkzaam op het MOB-complex als militair .Eind 1959 ging het kamp over aan de Duitsers en ik werd overgeplaatst naar het MOB-complex in Mill. Vandaar uit werd ik uitgezonden naar Nieuw Guinea,En vandaar weer terug naar de militaire basis in Oirschot tot eind 1962. Ik was toen in de kost bij café Vesters . Het initiatief voor een carnavalsvereniging was al genomen toen ik met carnaval ´62 bij de Raad van Elf kwam. Ze deden dat jaar zonder Prins. Het jaar daarop toen de Raad van Elf weer door de gehele Mariahoutse bevolking gekozen was en de Raad op hun beurt een Prins ging kiezen, hadden ze twee kandidaten waar tussen ze niet konden kiezen . Ze besloot om dan maar geheel iemand anders, als een soort Salomons oordeel, tot Prins te bombarderen,een neutraal iemand”, dat was ik dus. Ik had de tijd toen want ik moest veel vrije dagen opnemen die ik nog tegoed had. (Hoe kwam men op de naam Heikneuter?) Max Dat was een verzinsel van den ouwe van Rossum. (Hoe kwam men tot het Carnavalssymbool zoals we dat nu kennen?) Max De Raad van Elf had besloten om op de school een tekenwedstrijd uit te schrijven .Met behulp van Zuster Egberta werden de kinderen van de zesde klas , schooljaar 62/63,Verzocht een Heikneuter te tekenen. Ik heb toen zelf als Prins de mooiste tekening uit mogen zoeken en naar dat voorbeeld is een betonnen Heikneuter gemaakt. Ik zou best nog wel eens willen weten wie toen die tekening heeft gemaakt. (Tegenwoordig heeft een Prins een adjudant. Hoe was dat in het begin?) Max Nee een adjudant had ik niet maar wel een steun en toeverlaat die mij overal door heen sleepte. Dat was toen de Nar, Wim Gilsing. Die had als nevenfunctie ook vaak de taak van ceremoniemeester met de toespraken steunde hij mij door te zeggen; “ge zegt maar gewoon wa”.Het was vaak improviseren en maar wat uit de losse mouw schudden. Zo heb ik eens gesteld dat, het kind dat geboren zou worden met de Carnavalsdagen erelid zou zijn van de C.V. Dat bleek de oudste dochter van Sjors en An Slaats te zijn, maar ik vraag me af of ze dat nu zelf nog weet en of het bestuur dat wel weet?. (Nu hebben we bijna elk jaar een Prinses maar vele jaren was dat niet zo. Jij Max had er als eerste Prins wel een Wie was dat?) Max De eerste Prinses dat was Mientje van der Linden, die werd me gewoon toegeschoven. Tot volle tevredenheid overigens. De tweede was Adje van den Broek. (We hebben ´t verleden vaak vrijgezelle Prinsen gehad die na hun Prinsenschap er een levenspartner aan over hielden. Was jij nog vrijgezel toen?) Max Jazeker, ik was 34 en vrijgezel en direct na m´n 2e Prinsenschap leerde ik mijn huidige vrouw kennen. Correspondent: Ook ik leerde op de middag van het interview zijn vrouw kennen. Ze bood mij de zoveelste kop koffie en een koekje aan en als ik wilde ook nog fris. Vol trots liet ze mij allerlei oude onderscheidingen zien. Ze was zeer geïnteresseerd in Mariahout en de Mariahoutse mensen die ze nog kenden. Ze verheugde zich op reünie in januari en ze zou ook haar dochters meebrengen want die hadden ook mooie herinneringen aan Mariahout . Al woonde ze nu al weer sinds 1965 in Helmond. Ze waren beide zo gastvrij dat ik er spijt van had dat ik zo weinig tijd voor dit interview had uitgetrokken. (Wat voor een functie of activiteiten had de C.V. nog meer in die eerste jaren?) Max Alles was nieuw, we hadden ook geen voorbeelden hoe ´t zou moeten. We gingen wel ,s –maandags een schoolbezoek afleggen. Op school werd dan een Carnavalsfeestje gevierd waarbij de kinderen verkleed waren. De Raad van Elf zorgde zelf voor de zaalversieringen. Ik herinner mij nog dat er allerlei Carnavalspreuken in de zaal hingen. Verder zorgde de Raad van Elf dat er niemand echt bezopen werd en dat iedereen om 1 uur uit het café was want, dan kregen we controle van Maas en Harks de dorpspolitie in die tijd. Maar die controle strekte zich niet uit tot in de keuken Waar we gezellig nog wat na dronken en dan snel naar huis. Afzakken elders werd toen niet gedaan. Wel hadden we uitwisselingen met Zijtaart en Lieshout die een jaar na ons zijn gestart.Het2e jaar was er ook een optocht. De eerste Prinsenwagen was een raket, de 2e ´n lange Jan. (Hoe duur was een pilsje toen?) Max Ik geloof 50 cent. Maar ook toen mocht een Prins niet zat worden. Ik dronk soms maar 4 pilsjes Op een avond. De rest schoof ik weg naar bv. de Raad van Elf. Ondanks dat het vermoeiend was, hield ik het toch wel 4 dagen vol. Dinsdag ´avonds werd ik afgeschoten als Prins en even later was ik dan weer als Kneuter onder de rest. Ik herinner mij dat ik na 4dagen Carnaval als herboren en geestelijk helemaal opgefrist naar m´n werk ging. (Ging er veel geld om in de C.V?) Max Niet zo veel. Het Prinsenpak en de Prinsessenjurk werd gemaakt door Corry Vesters en de scepter werd uit een hout gesneden door iemand. De Prinsensteek heb ik zelf gekocht. ( Wat is het meest opvallende met Carnaval toen en nu?) Max Bij het Carnaval vieren was er geen leeftijdsgrens, iedereen deed er aan mee. Veel ouderen, veel meer dan nu, en er werd geschwitst van café naar café. In Helmond heb ik me ingezet als jeugdleider en Carnavalsactiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Tegenwoordig ben ik druk in de weer via een commissie van de woonvereniging. Daarnaast heb ik nog wat hobby’s zoals m´n postzegels, lezen en kaarten.

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Nieuw Album

Comments are closed.